Mistanke om lekkasje

Mistanke om lekkasje?

Sjekkliste lukt- og kloakkproblem i tilknytning til kloakkanlegg

Kloakklukt i huset
Etterfyll vannlås og i sluk og vasker. Disse kan tørke ut pga. varmekabler eller lite bruk av dusjkabinett, vasker o.l. Ved å fylle for eksempel matolje ned i sluker vil denne legge seg som ei hinne over vannet og forsinke fordampingsprosessen av vannet som ligger i vannlåsen.

Kloakklukt utomhus
Kontroller om det er montert lufting av kloakken i huset. Lufting av kloakk går normalt over taket. På grunn av spesielle værforhold/luftnedslag kan slik lufting over tak medføre vond kloakkluft selv om luftingen fungerer. Dersom det er tilfelle kan en ta av røret i luftehatten og montere en spesialventil som kan løse problemet. En slik ventil tilfører nødvendig luft ved tapping o.l. og hindrer ellers luktutslipp. Snakk med rørlegger om dette.

Avløpsproblem - fortetting
Septiktanken kan være full. Grav av lokket og sjekk om det er mye kake (fast masse) på toppen. I så fall må De kontakte renovatør for tømming.

Andre problem med fortetting
Dersom tanken ikke er full, kan det være ledningsnettet fra huset til tanken som er tett. Dette kan ordnes med stakebånd eller de kan kontakte renovatør for spyling. Dersom det er lite fall fra huset til tanken og de ikke har dykk ( bend ned i tanken) på innløpsrøret kan dette skape problem ved at det legger seg papir framfor utløpsrøret. Dette kan huseier selv kontrollere. Dersom huset ikke er tilkoblet kommunalt eller privat ledningsnett for spillvann har tanken gjerne infiltrasjonsgrøft. For de som har infiltrasjonsgrøft er det svært viktig at tanken blir tømt regelmessig. Dersom det går mye partikler ut i ei infiltrasjonsgrøft vil dette kunne tette grøfta. Dette medfører at spillvann fra tanken ikke slipper ut og de vil få problem med tanken. Dersom nivået i tanken står over utløpsrøret indikerer dette tett avløp. Når det gjelder utforming og planlegging av infiltrasjonsgrøft er det stilt strenge krav gjennom Forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg.

Lei av å grave?
Septiktankene skal i henhold til regelverket tømmes etter faste intervall. Mange huseiere er lei av å grave opp tanken. Dette kan enkelt ordnes ved å fore opp tanken slik at lokket ligg i dagen. Den lokale rørleggeren kan levere skjøteringer til dette formålet. Dersom lokket ligger i en plen kan en bruke lokk med ramme for å få dette minst mulig synlig. Som regel kan en ikke benytte betongringer for å fore opp plasttanker. Ved nedlegging av ny plasttank kan en spesialbestille tank med ekstra oppforing fra fabrikk.