Rekondisjonering av vannrør

Over tid gror vannledninger igjen, rust samler seg og tetter rørene mer og mer.

Dette vil merkes i huset ved at man får mindre og mindre vannmengde.

Vi kan på 1 1/5 " galvanisert rør spyle opp det gamle røret og trekke inn plastslange gjennom det nå rene røret..

Det vil kunne holde med å grave opp i anboringspunkt (tilknytning) og i gulv der vannledningen kommer opp.

Dette er en tjeneste som vi utfører sammen med aut.rørlegger