Septiktømming

Septik
Vi utfører tømming og kontroll av septiktanker og fettutskillere i Ålesund og omkringliggende kommuner. Vi betjener over 2000 septikabonnenter og tømte i fjor over 100 fettutskillere fast. I tillegg tømmer vi sandfang og slamkummer på oppdrag fra bedrifter, borettslag o.l.

Stortingets vedtak som pålegger kommunene å innføre en ordning med tvungen, regelmessig tømming av alle septiktanker og kommunale slamavskillere, krever faktisk også at det tas i bruk mer profesjonelle metoder og løsninger.  Dette gjelder også behandlingen og eventuelt gjenbruk av septikslam.  Mange kommuner har derfor valgt å knytte til seg en slamentreprenør som tar hånd om hele innsamlingsprosedyren, slik at kommunen kan konsentrere seg om sine primæroppgaver.


Egenskaper
Vårt materiell er tilpasset tømming av store som små tanker. Lang rekkevidde på sugeslange og kran for vanskelig tilgjengelige tilkomster letter arbeidet. En annen viktig forutsetning for å oppnå et tilfredstillende resultat av det vi utfører for våre oppdragsgivere, er at vi disponerer det beste og riktige utstyret, og at dette blir forskriftsmessig vedlikeholdt.  De slamavvanningskjøretøyene vi benytter er meget fleksible, de gir god avvanning, har stor lastekapasitet, og produserer et septikslam som er godt egnet til kompostering/gjenbruk.  Mobil avvanning av septikslam gir dessuten mange fordeler framfor ordinær slamsuging kombinert med lagunedrift.

Fra vår samarbeidspartner Franzefoss:

"80% av alt avfall skal gjenvinnes
Dette er myndighetenes mål innen 2010

Aldri før har vi vært vitne til større engasjement og interesse for naturen og miljøet rundt oss. Heller har aldri forbruket av produkter og naturressurser vært større. Nå er det ikke lenger bare interesseorganisasjonene som fokuserer på naturressurser, forbruk og skadelige utslipp. Natur og miljø har blitt agenda på regjeringsplan verden rundt. Myndighetene stiller derfor strengere og strengere krav til både bedrifter og private når det gjelder avfallshåndtering - både med hensyn til avfallsplaner, dokumentasjon og rapportering. ...


Minst mulig avfall til deponering
Samfunnet har problemer med å deponere alt avfall som mennesker etterlater seg. Vi har lagt store ressurser i å bidra til at norsk næringsliv kan resirkulere og gjenvinne størst mulig andel av det man ikke lenger kan bruke.
Vi bidrar til at ditt avfall ikke havner på deponi (fylling)."