Tilstandsrapport

Tilstandskontroll av røropplegg

Vi gjennomfører kontroll av husets røropplegg med kamera og høytrykks pumper.

Viktige fordeler
PunkttegnSikrer at huskjøper ikke får "katta i sekken"
PunkttegnSelger unngår krav i ettertid med krav om erstatning
PunkttegnTar problemområder før problemer oppstår

Egenskaper

Etter eiendomskifte dukker det ofte opp problemer med avløpssystemet, som medfører at kjøper kommer med erstatningskrav mot selger. Det kan for eksempel være at en familie med flere medlemmer flytter inn i et hus hvor det tidligere har bodd enslige. Det kan da hende at kloakken over tid har ”grodd igjen”, og ved økt vannforbruk rett og slett ikke klarer å ta unna.

Det samme ser en hvis et hus har stått tomt i en periode, og rørene har fått tid til å tørke med det som måtte være i rørene da brukeren flyttet. Da har det lett for å oppstå problemer med tetting av rørene da de blir tatt i bruk igjen.

Det kan ha oppstått brudd eller skader på rørene over tid som en kanskje ikke merker før det har gått lang tid, og som selger ikke en gang vet om.

Uansett vil vi anbefale å la oss foreta en spyling av rørene, TV inspeksjon med videodokumentasjon, og gi en tilstandsrapport av hele anlegget. Vi kan også om ønskelig tømme kummene der hvor det finnes slike.

Dette kan være en trygghet for både selger og kjøper, og er det noe feil med anlegget kan jo det tas i betraktning før handelen avgjøres, så kan man unngå mange overraskelser og ubehageligheter i ettertid.

Med vårt topp moderne utstyr inspiserer vi rør opp til 1500 mm og 350 meters lengde i ett strekk. Vårt rapporteringssystem gjør at vi kan rapportere alle feil, ta digitale bilder, videosekvenser, fallmåling og andre viktige momenter dokumenteres.

Vi har kameraer med forskjellig størrelse og oppløsning slik at dette tilpasses rørdiameter. Kameraet sender bilder tilbake til operatør, der dette blir vist frem på en transportabel monitor. Vi har også radiosonder som kan sendes inn i rørene, slik at man kan få en nøyaktig posisjonsangivelse ved hjelp av søkerutstyr på overflaten. Påvisning av rør blir nærmest en lek.

Vi kan inspisere ledninger fra 32 mm og oppover for å finne feil på ledninger. Vi kan også inspisere fra gulvsluk uten å måtte demontere disse.